Подорожуй з gofrie.com

Задача: Обчислення числа Пі за формулою Вієта

Запрограмуйте функцію для обчислення числа \pi за формулою Вієта

\frac{2}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \cdot ...

Задача: Обчислення многочлена

Запрограмуйте функцію обчислення многочлена

y=nx^{n-1}+(n-1)x^{n-2}+...+2x+1

Задача: Максимум з двох чисел

Переписати функцію обчислення максимуму з двох чисел, не вживаючи операторів імплікації та розгалуження (if і switch).

Задача: Розв’язати рівняння f(x)=0 (метод дихотомії)

Монотонна неперервна функція f(x) задана на відрізку [a,b], на кінцях якого вона приймає значення різних знаків. Розв’язати рівняння f(x)=0 на відрізку [a,b].

Задача: Швидке піднесення до степеня

Запрограмувати обчислення степеню з натуральним показником y = x^n, використавши істотно менше, ніж n кроків.

Вказівка: розглянути функцію z = yx^k, 0 \leq k \leq n.