Подорожуй з gofrie.com

Задача: Пошук у загорнутому впорядкованому векторі a всіх членів загорнутого впорядкованого вектора b

Запрограмуйте функцію пошуку у загорнутому впорядкованому векторі a всіх членів загорнутого впорядкованого вектора b.

Вивід вектору має бути у вигляді: (1, 2, 3, 4).
Якщо елемент у векторі відсутній, то вивід має бути таким: (1, 2, NULL, NULL).

Задача: Бінарні операції над дійсними векторами

Запрограмуйте функцію, здатну виконати довільну бінарну операцію ω над парами, побудованими з елементів дійсних векторів

(x_1, x_2,..., x_n) і (y_1, y_2,..., y_n).

Оператор виводу має розмежовувати елементи вектору пробілом, наприклад 1 1.5 2.465 -6.3