Подорожуй з gofrie.com

Задача: Сегмент

Реалізувати клас сегментів, який не суперечить наступній сигнатурі:


#include <iostream>
using namespace std;

class Point 
{
private:
  double _x;
  double _y;
public:
  Point(const double &x = 0, const double &y = 0);
  Point(const Point&);
  ~Point(void);
  Point& operator=(const Point &);
  double& x(void);
  double& y(void);
  const double& x()const;
  const double& y()const;
};

//Вивід у вигляді (x; y)
ostream& operator<<(ostream&, const Point&);
const Point operator+(const Point&, const Point&);
Point& operator+=(Point&, const Point&);
const bool operator==(const Point&, const Point&);
const bool operator!=(const Point&, const Point&);

class Segment
{
private:
  const unsigned int _myID;
  Point _a;
  Point _b;
public:
  Segment(const double &x1 = 0, const double &y1 = 0,
      const double &x2 = 0, const double &y2 = 0);
  Segment(const Point &start, const Point &end);
  Segment(const Segment &);
  ~Segment();
  Segment& operator=(const Segment &);
  const Point& start() const;
  const Point& end() const;
  Point& start();
  Point& end();
  const double& startX() const;
  const double& startY() const;
  const double& endX() const;
  const double& endY() const;
  double& startX();
  double& startY();
  double& endX();
  double& endY();
  // Обчислення довжини відрізка
  const double length() const;
  // Обчислення відстані від відрізка до точки
  const double distance(const Point &) const;
  //Ідентифікатор поточного сегменту
  const unsigned int getID() const;
};

// Вивід у вигляді [(x1; y1); (x2; y2)]
ostream& operator<<(ostream&, const Segment &);
const bool operator==(const Segment &, const Segment &);
const bool operator!=(const Segment &, const Segment &);