Подорожуй з gofrie.com

Задача: Робота з матрицями

Визначте тип дійсних матриць другого порядку. Запрограмуйте операції введення, виведення, множення матриці на число, збільшення елементів матриці на число, додавання матриць.

Вивід матриці має бути у вигляді (a_11 = 1, a_12 = 2, a_21 = 3, a_22 = 4): 1 2 3 4.