Подорожуй з gofrie.com

Задача: Точка

Реалізувати клас точок площини, який не суперечить наступній сигнатурі:

#include <iostream>
using namespace std;

class Point 
{
public:
  Point(double x = 0, double y = 0);
  Point(const Point&);
  ~Point(void);
  Point& operator=(const Point &);
  double& x(void);
  double& y(void);
  double x(void) const;
  double y(void) const;

	//Ідентифікатор поточної точнки
  const unsigned int getID(void) const;
	//Кількість точок, які зараз існують в пам’яті
  static const unsigned int amount(void);
};

ostream& operator<<(ostream&, const Point&);
const Point operator+(const Point&, const Point&);
Point& operator+=(Point&, const Point&);
bool operator==(const Point&, const Point&);
bool operator!=(const Point&, const Point&);